عباس جواهری وایقان

درباره من

دکتر عباس جواهری وایقان
image

استادیار بازنشسته گروه آموزشی پاتوبیولوژی @ دانشکده دامپزشکی و دامپروری

...

  • آدرس گروه آموزشی پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی و دامپروری، دانشگاه سمنان، ایران
  • ایمیل
  • تلفن (+98)2331533623
  • اسکوپوس پروفایل
  • وبسایت https://ajavaheri.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

(1403/3/30)

استنادات

65

مقالات

8

h-index

4

مؤلفین همکار

35

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/29
مقایسه روشهای درمانی شامل: شیمی درمانی با دوکسوروبیسین، اولتراسونوگرافی 150KHzو ترکیب این دو روش در ایجاد مناطق نکروزه با روش هیستوپاتولوژی درتومور ادنوکارسینومای پستان موش
مجله تحقیقات دامپزشکی، دانشگاه تهران(2017)
سحر غفاری خلیق, عباس توسلی*, سیدحسین مرجانمهر, هما سلیمانی, ^عباس جواهری وایقان
بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از تجویز عصاره منتا اسپیکاتا در پانکراس رت‌های دیابتی شده با آلوکسان
Iranian Journal of Veterinary Medicine (بین المللی تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران )(2019)
8811519012, ^عباس جواهری وایقان*, ^محمود احمدی همدانی
Effect of crocin on biochemical parameters, oxidative/antioxidative profiles, sperm characteristics and testicular histopathology in streptozotocin-induced diabetic rats
Avicenna Journal of Phytomedicine(2019)
9111519012, ^محمود احمدی همدانی*, ^اشکان جبلی جوان, ^رضا نارنجی ثانی, ^عباس جواهری وایقان
بررسی اثرات مکمل ایزوفالوون سویا بر روند التیام زخم جلدی متعاقب جراحی برداشت تخمدان در گربه
پاتوبیولوژی مقایسه ای(2019)
8922519001, ^حمیدرضا مسلمی*, ^عباس جواهری وایقان, ^رضا نارنجی ثانی
Protective Effect of Flunixin meglumin on Changes Induced by Isoproterenol in Serum Biochemical Profile, Malondialdehyde and Heart Histology of Adult Male Rats
Iranian Journal of Toxicology(2019)
8812519011, ^محمود احمدی همدانی*, ^کیوان کرامتی, ^عباس جواهری وایقان, ^سعیده نعیمی
Co-administration of erythromycin and leech salivary extract alleviates osteomyelitis in rats induced by methicillin-resistant Staphylococcus aureus
VETERINARY AND COMPARATIVE ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY(2020)
9111519018, ^حمید استاجی*, ^مریم رسولی, نوشین غزاله, ^عباس جواهری وایقان
تأثیر ویتامین D3 بر تغییرات بیوشیمیایی سرم، هیستوپاتولوژی و استرس اکسیداتیو در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار دارای پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی
مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران(2019)
9111519026, ^محمود احمدی همدانی*, ^عباس جواهری وایقان, ^حمیدرضا مسلمی
Protective effect of camel’s milk on gentamicin-induced nephrotoxicity; From renal biomarkers to histopathology evidence
Iranian Journal of Veterinary Medicine (بین المللی تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران )(2021)
8912519015, ^سعیده نعیمی*, ^عباس جواهری وایقان, احد محمدنژاد, ^محمود احمدی همدانی
Possible acute poisoning by Sinapis arvensis in sheep: the clinical, laboratory and necropsy findings(Case Study)
Archives of Razi Institute(2021)
^مرتضی کیوانلو*, ^ابراهیم شهروزیان, ^محمود احمدی همدانی, ^عباس جواهری وایقان, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی
بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک به دنبال تجویز موضعی فیبرین غنی از پلاکت در جراحی برداشت سر و گردن استخوان فمور در خرگوش
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی(2021)
9212519101, ^حمیدرضا مسلمی*, ^عباس جواهری وایقان, ^محمود احمدی همدانی
The duration of diabetes state altered platelet indices from baseline values in a streptozotocin-induced rat model for Type 1 diabetes mellitus
VETERINARY CLINICAL PATHOLOGY(2023)
9211519101, ^عباس جواهری وایقان, ^محمود احمدی همدانی*
Protective Effects of Camel’s milk on Aminoglycoside –Induced Nephrotoxicity in
سومین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی(2016-05-25)
^سعیده نعیمی*, ^عباس جواهری وایقان, Ahad Mohammadnejad, 8912519015
Effects of hyperthyroidism on histopathology of airway in an allergic
سومین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی(2016-05-25)
^سعیده نعیمی*, ^عباس جواهری وایقان, ^کیوان کرامتی, 9111519009, Morteza Sabere
Asthma Induces Anxiety Behavior in the Mouse
سیزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران(2016-04-26)
^سعیده نعیمی*, ^عباس جواهری وایقان, 8811519015, 9111519009
بروز تلفات ناشی از ابتلا به Linguatula serrata در گوسفندان شهرستان سمنان
اولین همایش بین المللی انجمن علمی بیماری های داخلی دام های بزرگ(2017-09-26)
^عباس جواهری وایقان*, ^حمید رضا محمدی, ^مریم رسولی, 9211519008, ^مرتضی صابری
بررسی اثر بازدارندگی منتا اسپیکاتا بر تخریب سلول های بتا جزایر لانگرهانس در رت های دیابتی
سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی(2017-09-21)
^عباس جواهری وایقان, ^محمود احمدی همدانی, 9211519101, 8811519012*, ^مرتضی صابری
ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژیک ایجاد شده در غده تیروئید ناشی از القا پرکاری و کمکاری تیروئید در مدل حیوانی
سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی(2017-09-21)
^عباس جواهری وایقان*, ^سعیده نعیمی, 9211519101, ^مرتضی صابری
بررسی تأثیر کروسین بر پارامترهای اسپرم اپیدیدیمال متعاقب القاء تجربی پروستاتیت مزمن غیر باکتریایی با کاراجینان در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی
پنجمین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران(2023-10-11)
9312519100, ^عباس جواهری وایقان, ^محمود احمدی همدانی*, ^حمیدرضا مسلمی, ^رضا نارنجی ثانی
تشخيص گونه هاي ساركوسيستيس در ماكروكيست هاي عضلاني مري گاوهاي ارجاعي به كشتارگاه سمنان به روش واكنش زنجيره اي پليمراز امپلي فاي تصادفي DNA پلي مورفيك (RAPD-PCR)
كرمي اسماعيل(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
هماتولوژی دامپزشکی
هماتولوژی دامپزشکی
اساس پاتولوژیک بیماری ها در دامپزشکی
اساس پاتولوژیک بیماری ها در دامپزشکی
مطالعه تأثیر دیکروسیلیوز بر روی پارامترهای خونی و بیوشیمی سرم گاوهای آلوده به دیکروسلیوم دندریتیکوم شهرستان سمنان.(همکار اول)
(2024-01-29)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی و دامپروری، دانشگاه سمنان، ایران
ajavaheri@semnan.ac.ir
(+98)2331533623

فرم تماس